O nama

  • PASUS je fokusiran na poslovnu i informatičku edukaciju, te na poslovno savjetovanje. Naše usluge su namijenjene građanima, tvrtkama, obrtima i neprofitnim organizacijama koji žele usavršiti svoja znanja i vještine te unaprijediti svoje poslovanje. Uz fizičku nastavu, našim korisnicima nudimo i online seminare koji su praćeni podrškom mentora.
  • Svakom polazniku i klijentu pristupamo individualno, prilagođavajući se njihovim potrebama i zahtjevima, a naglasak je stavljen na interakciju, praktične primjere i vježbe, analize poslovnih slučajeva u sferi ekonomije, te na efikasnoj primjeni aplikacija MS Officea u poslovnoj praksi.
  • U želji da pružimo maksimalno kvalitetnu uslugu, svojim postojećim polaznicima i klijentima stojimo na raspolaganju i nakon završenih seminara s besplatnim (free of charge) online savjetima.