PASUS je fokusiran na poslovnu i informatičku edukaciju, te na poslovno
savjetovanje. Naše usluge su namijenjene građanima, tvrtkama, obrtima i neprofitnim
organizacijama koji žele usavršiti svoja znanja i vještine te unaprijediti svoje poslovanje.
Uz fizičku nastavu, našim korisnicima nudimo i online seminare koji su
praćeni podrškom mentora.

Svakom polazniku i klijentu pristupamo individualno, prilagođavajući se njihovim
potrebama i zahtjevima, a naglasak je stavljen na interakciju, praktične primjere i
vježbe, analize poslovnih slučajeva u sferi ekonomije, te na efikasnoj primjeni
aplikacija MS Officea u poslovnoj praksi.

U želji da pružimo maksimalno kvalitetnu uslugu, svojim postojećim polaznicima i
klijentima stojimo na raspolaganju i nakon završenih seminara s besplatnim (free of
charge) online savjetima.

640-onama-pasus