MS Excel 2016 - napredno korištenje

E - learning tečaj iz naprednog korištenja naprednog Excela 2016 sastoji se od lekcija koje vas vode kroz tehnike korištenja Excela 2016 i kojima ćete ovladati naprednim tehnikama korištenja MS Excela 2016 tempom koji vama odgovara

Svaka lekcija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom prikazu ćete upoznati i naučiti o funkcijama i opcijama te novim opcijama koje nudi MS Excel 2016, dok ćete u praktičnom radu, kroz vježbe, primijeniti naučena znanja o Excelu. 

Lekcije su sustavno organizirane - svaka informatička radnja objašnjena je kroz tekstualni, vizualni i video prikaz. 

U samom procesu učenja i vježbanja na raspolaganju će vam biti Excel 2016 datoteke s vježbama i video lekcije koje će vam pomoći u što kvalitetnijem usvajanju nastavnog sadržaja. 


Ušteda 100,00 kn
495,00 kn
395,00 kn

Dodaj u košaricu